Varmvatten och värme stängs av på

Stjärnorpsgatan 21-23 och Strandvägen 19 A-B

Vattenfall kommer att utföra arbeten på fjärrvärmenätet.

Det innebär att leveransen av fjärrvärme till Sjärnorpsgatan 21-23 och Strandvägen 19 kommer att avbrytas 2024.04.04 fr.o.m kl. 08:00 t.o.m. 2024.04.04 kl. 12:00.

Värme och varmvatten uteblir under tiden, kallvattenleveransen påverkas inte.

Avstängningen kan bli längre än vad Vattenfall har angivit om det uppstår störningar som vattenfall inte kan förutse.

Oförutsedd väderlek kan påverka avstängningen som kan behöva skjutas upp med kort varsel.

Vattenfall ber om överseende med eventuella besvär vi förorsakar. Om det finns frågor - välkommen att kontakta Vattenfalls kundservice på telefon 020-82 40 40. 

 

Med vänliga hälsningar,

Kundservice

Vattenfall