Hyrespolicy

Hos Fastighets AB Radiomasten har alla lika rätt och möjlighet att söka bostad. Vår målsättning är att tillgodose våra hyresgästers önskemål och behov av attraktiva och ändamålsenliga bostäder och lokaler. Vi verkar för en positiv utveckling av Motala kommun.

Våra grundkrav för att Du ska få hyra en bostad, lokal, p-plats, garage eller förråd:

 • Du skall ha fyllt 18 år för att få teckna eget kontrakt.
 • Du skall infinna dig själv på visning, så att vi lär känna varandra.
 • Goda referenser från tidigare boende.
 • Blivande hyresgäster skall kunna betala hyran med sin inkomst. Ett riktmärke vid bedömningen om möjligheten att betala hyran är att hyresgästens ersättning uppgår till 3 gånger hyrans storlek.
 • Särskild prövning sker vid obetalda skulder som förfallit till betalning, kreditanmärkningar eller andra för boendet negativa referenser.
 • Finns obetalda skulder till Radiomasten eller annan hyresvärd ska dessa vara reglerade innan hyresavtal tecknas.
 • Borgensförbindelse krävs när tveksamheter finns gällande betalningsförmåga och ordnad ekonomi.
 • Hyresgäster ska ha gällande hemförsäkring.

Max antal personer per lägenhet

 • 1 rum och kök - 2 vuxna eller 1 vuxen + 1 barn
 • 2 rum och kök - 2 vuxna + 1 barn eller 1 vuxen + 2 barn
 • 3 rum och kök - 2 vuxna + 3 barn
 • 4 rum och kök - 4 vuxna eller 2 vuxna + 4 barn
 • 5 rum och kök - 5 vuxna eller 2 vuxna + 5 barn
 • Våra fastigheter är byggda utrymmesmässigt och tekniskt för att kunna rymma ovanstående antal personer.

Huvudregel

Hyresgästen måste själv vara aktiv och söka lägenhet på vår hemsida alternativt kontakta oss.

 • Personliga, medicinska eller sociala skäl för ett boende ger inga förturer.
 • Boende hos Radiomasten kan få förtur till lägenheter. Förtur eller byte av lägenhet kan först ske efter att man bott hos Radiomasten under 6 månader. 

Kreditupplysning

Kreditupplysning tas på samtliga hyresgäster. Personuppgifter sparas ej på avflyttade hyresgäster.

Val av hyresgäst

Fastighets AB Radiomasten förbehåller sig rätten att enligt denna policy välja hyresgäst.