Uppsägning / avflyttning

Hur mycket man än trivs, kan det en dag bli dags att flytta. Kom ihåg att vi kan hjälpa till nya alternativ av lägenhet vid behov.

Uppsägning

En skriftlig uppsägning görs enligt ett av följande alternativ.

  • Underteckna befintligt kontrakts baksida och lämna det till oss. Samtliga som står på kontoret måste signera kontraktet. 
  • Skriv ett brev: ”Härmed säger jag upp min lägenhet/garage/parkeringsplats/förråd…….” namn, adress, telefonnummer och er nya postadress. Uppsägning via e-post är inte giltlig, eftersom din underskrift krävs.

Tänk på att uppge aktuellt telefonnummer och ny adress så att vi enkelt kan komma i kontakt med er för att kunna boka lägenhetsvisningar och besiktning.

Du har tre månaders uppsägningstid räknat från den sista i den månad som uppsägningen görs. Vid avflyttning disponerar du lägenheten fram till kl. 12.00 den första helgfria vardagen i månaden. Vi gör alltid en avflyttningsbesiktning av lägenheten innan man flyttar. Det ska göras ca 2 veckor efter man sagt upp lägenheten. Ring och boka en tid på 0141-518 00 och välj 3, helgfria vardagar 8.00-10.00.  

Slutbesiktning av lägenhet

Vid slutbesiktningen ska lägenheten, förråd och balkong vara tömda och städade. Vid bekräftelsen bifogades en  "Städtips inför flytten". Broschyren "Städtips inför flytten" finns även under Mallar och blanketter. 

När besiktning sker ska ordinarie saker vara på plats i lägenheten t.ex. hatthylla, dörrar, extra tapetrullar och behållaren till gröna påsen som tillhör lägenheten

Utebliven eller undermålig städning samt om vi måste ta hand om kvarlämnade saker kommer att debiteras utifrån Sveriges allmännyttas prislista.

Funderar ni på att anlita städfirma tänk på att boka det i god tid.

Nycklar

Du ska lämna nycklarna till Radiomasten. De får inte överlämnas direkt till ny hyresgäst. Kom också ihåg att lämna tillbaka eventuella garage- och förrådsnycklar och nycklar till tvättlås. Tänk på att även parkeringskort ska lämna in vid samma tillfälle.

Uppsägning - dödsbo

När en person har avlidit ska en skriftlig uppsägning lämnas in till Radiomasten inom en månad efter dödsfallet. Till uppsägningen ska ett dödsfallsintyg och en släktutredning bifogas (begär dessa dokument från Skatteverket). Den som företräder dödsboet ska ha en fullmakt från övriga dödsbodelägare. Görs inte uppsägningen inom en månad efter dödsfallet gäller tre månaders uppsägningstid. Glöm inte att lämna namn och telefonnummer till dödsboets kontaktperson, för visning av lägenheten till nya hyresgäster

Flyttanmälan

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket så att du får rätt folkbokföringsadress. Detta kan göras på deras hemsida  https://www.skatteverket.se/flytta

Adressändring

Ska du göra en adressändring kan man göra det på: https://www.adressandring.se/. Där kan du även beställa eftersändning av post. 

Anmäla el abonnemang 

Kom ihåg att säga upp ditt el-abonnemang. Det gör man hos Vattenfall. www.vattenfall.se

Bredband och tv

Kom ihåg att säga upp ditt bredband och tv. Kontakta Telia på 020-20 20 70 så hjälper de dig att flytta med eller avsluta dina tjänster.

Visning av lägenhet

Avflyttande hyresgäst är skyldig enligt lag att ge tillträde till bostaden för lägenhetsvisning. Vi visar alltid lägenheten själva för tilltänkt hyresgäst. Om ni inte finns tillgängliga ber vi om tillstånd att gå in och visa lägenheten. Vi går aldrig in utan ert tillstånd.