Företaget

Fastighets AB Radiomasten är ett bolag som startade sin verksamhet i december 1999. Vi har för närvarande cirka 500 lägenheter och 8.000 m2 lokaler. Sammantaget förfogar vi över 45.000 m2 uthyrningsbar area. Vi önskar långvariga relationer med våra hyresgäster och försöker vara lyhörda för era önskemål.

Samtliga våra fastigheter är belägna i Motala tätort då detta är vårt marknadsområde.

Bolagets affärsidé är att aktivt och långsiktigt förvärva, förvalta och förädla fastigheter i Motala kommun med stark inriktning på resultat- och värdetillväxt samt att tillgodose våra hyresgästers önskemål och behov av attraktiva och ändamålsenliga bostäder och lokaler.