Andrahandsuthyrning

Du får aldrig hyra ut lägenheten utan vårt godkännande. Om du önskar hyra ut i andra hand så ska du göra en skriftlig ansökan till oss, handläggningstiden från att din ansökan inkommit är cirka fyra veckor såvida alla handlingar är korrekt ifyllda samt kopior av intyg bifogats.

Ansökningsblankett finns under fliken "Blanketter och manualer" till vänster på den här sidan.

Ansökan/Godkännande

För att vi ska kunna godkänna en andrahandsuthyrning ska du ha beaktansvärda skäl och att vi kan godkänna andrahandshyresgästen. Beaktansvärda skäl är om du t.ex. måste flytta till annan ort på grund av militärtjänst, studier eller arbete. Du måste kunna styrka detta med ett intyg.

Om vi godkänner en andrahandsuthyrning så beviljas det max i 12 månader. Den som hyr i andra hand inte har rätt att överta lägenheten. Om du ska vistas utomlands eller kan vara svår att komma i kontakt med så måste du lämna en fullmakt till någon som vi kan ha kontakt med gällande andrahandsuthyrningen.

Innan du ansöker om andrahandsuthyrning

Innan du skickar in ansökan kontrollera då att den du vill hyra ut till har råd att betala hyran och är en skötsam person. Om hyresgästen som hyr i andrahand stör grannar eller om hyran blir eftersatt så riskerar du att mista din lägenhet. Kom ihåg att alla krav på rättelse riktas till dig som hyresgäst och inte till den som hyr i andrahand.

När du fått andrahandsuthyrning godkänd

Om du får klartecken att hyra ut i andrahand bör du göra upp en inventarieförteckning, för det fall att möbler ska ingå i uthyrningen och anteckna vad som ska ingå. Det är viktigt att du gemensamt gör en besiktning av lägenheten innan du flyttar ut för att dokumentera skador som kan finnas i lägenheten.

När andrahandsuthyrningen upphör bör du göra en ny besiktning för att kontrollera om det uppkommit några skador som andrahandshyresgästen skall stå för. Kom ihåg att det är du som förstahandshyresgäst som är ansvarig gentemot oss som hyresvärd om det uppstår skador eller störningar.

Hyran

Hyran ska vara skälig och ni får inte ta ut högre hyra än den ni betalar till oss. Ett visst påslag för fullt möblerad lägenhet får göras, en rekommendation är dock max 10 procent av månadshyran.

Om vi godkänner andrahandsuthyrning har Du som förstahandshyresgäst ändå fullt ansvar för att:
  • Hyran betalas och att den betalas in i tid
  • Störningar inte förekommer
  • Lägenheten inte skadas
  • Fullmakt lämnats om du är utomlands eller svår att nå under uthyrningstiden.
  • Gällande hemförsäkring finns
  • Du är medvetna om att den som hyr i andrahand inte får överta kontraktet.